Home Video Ali sadikin

Video : ali sadikin

SUASANA DKI 1970-AN, ERA GUBERNUR ALI SADIKIN

0
SUASANA DKI 1970-AN, ERA GUBERNUR ALI SADIKIN
Jakarta 1970 di era gubernur ali sadikin.

Video : SUASANA DKI 1970-AN, ERA GUBERNUR ALI SADIKIN

0
Video : SUASANA JAKARTA 1970-AN, ERA GUBERNUR ALI SADIKIN
Jakarta 1970 di era gubernur ali sadikin.