Home Video Takrar Ep 287

Video : Takrar Ep 287

Takrar – Ep 287 | Sindh TV Cleaning soap Serial | SindhTVHD Drama

0
Takrar – Ep 287 | Sindh TV Cleaning soap Serial | SindhTVHD Drama
Takrar - Ep 287 | Sindh TV Soap Serial | SindhTVHD Drama Monday to Friday at 7:00 pm @SindhTVHDDrama #sindhtvhddrama #Takrar #NewSoapSerial2023 #SindhTVSoapSerial #SindhTVHD #sindhidrama Director: Ali Asghar Thaheem Writer: Noor Zounr DOP: Faisal Sanjrani Music: Saad Alvi and Syed Waqar Shah Singer: Suhail Warsi Poetry: Khalil Arif Soomro Animation: Naeem Dahar Editors: Farman Mahar…

Takrar – Ep 288 | Sindh TV Cleansing soap Serial | SindhTVHD Drama

0
Takrar – Ep 288 | Sindh TV Cleansing soap Serial | SindhTVHD Drama
Takrar - Ep 288 | Sindh TV Soap Serial | SindhTVHD Drama Monday to Friday at 7:00 pm @SindhTVHDDrama #sindhtvhddrama #Takrar #NewSoapSerial2023 #SindhTVSoapSerial #SindhTVHD #sindhidrama Director: Ali Asghar Thaheem Writer: Noor Zounr DOP: Faisal Sanjrani Music: Saad Alvi and Syed Waqar Shah Singer: Suhail Warsi Poetry: Khalil Arif Soomro Animation: Naeem Dahar Editors: Farman Mahar…